Retter eksklusjonskrav mot åtte fylkestopper. Sjekk navnene