Nedgang i antall avgjørelser i straffesaker i fjor