Fartsbøter, ruskjøring og trusler – dette har politiet jobbet med