Mener det spres feilaktige myter om at sykehuset er nedleggingstruet