Vil legge ned helsestasjon - vekker sterke reaksjoner