Unormalt varm uke i vente: Kan nærme oss 20 grader