Vant batterivei-anbud: 24 mill. under nærmeste konkurrent