Måtte trekke seg fra lederrolle. Nå løftes han fram på ny.