Sentrale politikere vil ikke svare på om de har tillit til kommunedirektøren