Fylkespolitikerne sa nei til å kutte i egen lønn

foto