Statkraft får kjøpe Agder Energi for 14,4 milliarder

foto