NATO-land uenige om bruk av superstyrke i Afghanistan