Massedød av sjøørret i bekk: - Minst 30 døde fisk på 100 meter