Redaktør stoppet på gaten i Arendal på grunn av hudfarge