Får ikke skille seg – nå vil kvinnen (34) ha mannen erklært død

foto