Populært badeområde i Arendal ble evakuert etter funn av sjokkgranater

foto