Krevende for Agder: Færre unge og færre i arbeid

foto