PST: Hendelsen på Kongsberg framstår som en terrorhandling