Den ene gikk for 3.700 kr – den andre for en tier

foto