XXL: – Vi feirer ikke at andre mister jobben, men at vi gjør det bra