Politiaksjon i Rælingen etter mistenkelige dødsfall i Lørenskog er avsluttet