Det har vært krevende å få til, men endelig er det slutt på utslippene

foto