Bruker 90 millioner og tre år på å rassikre vei

foto