Har funnet hittil ukjente Hove-dokumenter: Håper å stoppe fremtidige planer