Politiet i Agder anbefaler nært forestående arrangementer å utsette