Norsk Flygerforbund signerte avtaler som gir Flyr og Norse Atlantic stor frihet i bemanningen