Stort flertall tror stenging av barnehager og skoler virker