Naboer frykter økt flystøy fra Gullknapp: - Må vente med å gi ny konsesjon