Rådmannen møter ektefellen ved forhandlingsbordet: Habilitet har ikke vært tema