Fortsetter arbeidet: Skal sikre bevis og sprengstoff

foto