Færre med innvandrerbakgrunn stemmer: – Ingen selvfølge med stemmerett

foto