Denne Arendals-skolen tar tidligere juleferie grunnet smittesituasjonen