Kommunen skal lage en ny plan etter å ha avvist kjempeprosjektet