Innsigelse fra Statsforvalter: Nekter å gi opp omstridt næringspark

foto