Tesla-fører hadde autostyring på før dødsulykken på E18

foto