Ofre for Nav-skandalen må vente før de får penger tilbake