Flytebrygga på Hoveodden kan enten bli flyttet eller utvidet