Leia er ikke betalt – ber om at leietaker kastes ut