Ny brannutrykning til Froland: Har sendt inn røykdykkere