FIKK ÅPNE: I 2019 fikk stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad æren av å erklære kvinnefengselet på Evje for åpnet. Her med daværende justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr. Foto: Elisabeth Altenborg

Fengsler risi­kerer store kutt: Overras­kende og absurd, sier tidli­gere statsråd

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad kaller forslaget om å stenge ned nær halvparten av de nybygde fengselsplassene på Evje og i Froland absurd.