foto
FIKK ÅPNE: I 2019 fikk stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad æren av å erklære kvinnefengselet på Evje for åpnet. Her med daværende justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr. Foto: Elisabeth Altenborg

Fengsler risi­kerer store kutt: Overras­kende og absurd, sier tidli­gere statsråd