Rusinstitusjon stenger dørene: – Har gjort alt vi kan