Drapssiktet skal ha tatt hormoner uten avtale med lege