Avventer ideelt vær før kanonene skrus på. – Krysser fingrene