Positiv til felles regler: – Folk blir forbannet når de splittes

foto