12–14-åringer på tur i stjålet bil fra Grenland til Sørlandet