Flytter smerteklinikk fra Arendal til Kristiansand