Klimaministeren: - Jeg tar de døde fuglene på største alvor