Har sendt ut flere farevarsler for snø og snøfokk

foto