Gir ikke opp Tarzanflåten - kan havne i Kristiansand