Godkjente omstridt utbygging på Blom-Bakke brygge

foto